reakcja


reakcja
Czarna reakcja «o ludziach mających skrajne reakcyjne poglądy»: (...) po chamsku mnie zwymyślał, dając wszystkim do zrozumienia, że jestem przedstawicielem czarnej reakcji dążącej do obalenia ustroju. T. Kwiatkowski, Panopticum.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • reakcja — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. reakcjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} określone zachowanie się, postępowanie będące fizyczną lub psychiczną odpowiedzią na bodziec : {{/stl 7}}{{stl 10}}Reakcja na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • reakcja — ż I, DCMs. reakcjacji; lm D. reakcjacji (reakcjacyj) 1. «działanie, zajęcie jakiegoś stanowiska jako odpowiedź na coś, zwykle na czyjeś postępowanie, działanie, głoszone poglądy itp.» Nieoczekiwana, gwałtowna, spóźniona, żywa reakcja. Reakcja… …   Słownik języka polskiego

  • reakcja łańcuchowa — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}chem. {{/stl 8}}{{stl 7}} reakcja chemiczna lub jądrowa, która po zainicjowaniu przebiega z dużą prędkością i samoczynnie jako zespół następujących po sobie, warunkujących się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czarna reakcja — {{/stl 13}}{{stl 7}} skrajnie wsteczne poglądy polityczne, społeczne itp.; także: głosząca je grupa osób {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ostry — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, ostrytrzy, ostrytrzejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający tnącą krawędź lub kłujące zakończenie umożliwiające cięcie, krojenie, kłucie, skaleczenie; nietępy : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odruch — m III, D. u; lm M. y 1. psych. «reakcja organizmu na bodźce środowiska zewnętrznego i wewnętrznego zachodząca za pośrednictwem układu nerwowego» ∆ Odruch bezwarunkowy «reakcja wrodzona, zachodząca automatycznie przy pobudzeniu odpowiednich… …   Słownik języka polskiego

  • immunologiczny — 1. «dotyczący immunologii jako działu nauki, medycyny» Studia, prace immunologiczne. 2. «dotyczący naturalnej obronności organizmu; odpornościowy» Badanie, leczenie immunologiczne. Kontrola immunologiczna w organizmie. Reakcja immunologiczna na… …   Słownik języka polskiego

  • czarny — 1. Czarna księga, lista «spis osób lub rzeczy uważanych za złe, niebezpieczne, niepożądane»: Czarną listę instytucji najgorzej ocenianych przez Polaków otwiera służba zdrowia z 81 proc. ocen negatywnych. Rzecz 30/03/2000. 2. Czarna robota «ciężka …   Słownik frazeologiczny

  • endoenergetyczny — «związany z pochłanianiem energii» ∆ chem. Reakcja endoenergetyczna «reakcja chemiczna, której przebieg uwarunkowany jest pobraniem przez reagujący układ pewnej ilości energii z otoczenia» …   Słownik języka polskiego

  • fotojądrowy — ∆ fiz. Reakcja fotojądrowa «reakcja jądrowa wywołana przez oddziaływanie fotonu z jądrem» …   Słownik języka polskiego